Pärlans Montessori - fristående förskola

Pärlans Montessoriförskola är en fristående förskola som grundades 2004. Pärlan är belägen nära naturen i Sigtuna stad. Förskolan består av två avdelningar:
Lilla avdelningen för barn i åldern 1-3 år, max 12 barn.
Stora avdelningen för barn mellan 3-6 år, max 20 barn.

Pärlans verksamhet präglas av hög personaltäthet, närvarande och aktiva pedagoger, små barngrupper med en lugn och harmonisk atmosfär för barnen att tillbringa sina dagar i. Vi har ljusa och fina lokaler och en stor gård med bland annat bärbuskar, äppelträd gungor, rutschkana, lekstugor och snickarbod. Skogen ligger precis intill och används flitigt för fri och utforskande lek.

Verksamheten på Pärlan syftar till att, med montessoripedagogiken som grund, ge varje enskilt barn förutsättningar att tryggt och harmoniskt utveckla sig själv med hänsyn till såväl sina medmänniskor som vår natur. Vi kombinerar montessoripedagogiken med fri lek och stort fokus på uteaktivitet. Arbetet sker utifrån förskolans styrdokument, läroplan och skollagen.
Mälarens Montessori
Hela överskottet i verksamheten återinvesteras i förskolan och barnen.

Läs mer om oss på www.sigtunaparlan.se


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation