Steninge förskolors APT-möten och studiedagar 2019

2016-02-05

Under höstterminen 2019 kommer Steninge Förskolor ha gemensamma möten. Vi kommer att börja kl 17.00 på Orions förskola. Prata med pedagogerna om ni har behov av omsorg så att vi kan anpassa vikariebehovet. De föräldrar som behöver omsorg efter kl 16.30 hämtar sina barn på Orions förskola.

Datum

  • 19/8 - Gemensamt APT-möte
  • 16/9 - Gemensamt APT-möte
  • 23/9 - Studiedag
  • September-Oktober Föräldramöte 2 Tim
  • 14/10 - Eget APT-möte
  • 28/10 - Kommunens Studiedag
  • 11/11 - Gemensamt APT-möte Samråd
  • 2/12 - Eget APT-möte
  • 16/12 - Avslutning

Cristina Ahlstrand Rektor Steninge Förskolor

Raketens Förskola - sofia.sundelin@edu.sigtuna.se

Orions Förskola monica.gomez@edu.sigtuna.se

Saturnus Förskola ingalill.jarestedt@edu.sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan