Vision och värdegrund

Vision:

Alla barn och vuxna är maximalt aktiva i det livslånga lärandet, där alla stimuleras till en glädjefylld utveckling, som leder till god beredskap att möta framtidens utamningar.

 

Värdegrund:

  • Vi utgår alltid från alla föräldrar vill sina barns bästa.

  • Vi utgår alltid från att alla barn har lika värde.

  • Vi pratar aldrig över huvudet på barnen, varken i tal eller visar med kroppsspråk.

  • Vi ser att alla barn har goda sidor, och duktiga på något; och arbetar för att stärka deras goda sidor, samt stötta deras svagare och att se och bekräfta varje barn.

  • Vi är goda förebilder och använder ett vårdat språk och har en rak kommunikation och skapar en bra relation till barn och vuxna.

  • Vi ser till att förskolans verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn.

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan