Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet består av föräldra- och personal-
representanter från vår förskola och leds
av förskolechef Kamilla Vestin.

 

Samrådet träffas ca 2-3 gånger/år och är en länk mellan ledning och föräldrar. Samrådet arbetar för att öka föräldrarnas inflytande och insyn i verksamheten och för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på förskolan.

Grundidén för samrådet är: 

 

  • Att skapa en mötesplats för föräldrar och personal.
  • Att kunna påverka och föra fram idéer.
  • Samarbete som främjar förskolan.
  • Att arbeta för en god kvalitet.
Protokoll förs vid varje möte och delges övriga föräldrar och personal.

Vid varje möte är det våra barns bästa som står i fokus.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan