Styr- och stöddokument

 

I förskolan arbetar vi efter läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Utifrån läroplanen och kommunens kvalitetsindikatorer utarbetas sedan en Gemensam Lokal Arbets Plan (GLAP) och varje år uppdateras den för ett år frammåt.


Utöver detta utarbetas och revideras en Likabehandlingsplan för varje enskilld förskola i enheten varje år. Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Gemensamt för våra 3 förskolor har vi även skrivit en språkplan som skall ligga till grund för språkutvecklande arbete.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan