Montessori Sandsborg - fristående förskola

Några skulle säga den fantastiska utemiljön och läget i det lugna villaområdet med utsikt över Mälaren. Andra skulle framhålla de ambitiösa pedagogerna och montessoripassen. Ytterligare några skulle trycka på småskaligheten och närheten till beslut och inflytande som ett föräldrakooperativ innebär.

Fördelarna är många på Montessoriförskolan Sandsborg. Kärnan i vår verksamhet är att vi arbetar målmedvetet med att skapa en miljö med trygga och harmoniska barn och att barnen, med montessoripedagogikens hjälp, ska få utvecklas socialt, känslomässigt och intellektuellt utifrån sina egna förutsättningar. Varmt välkommen till oss!

Föräldrakooperativ
Montessoriförskolan Sandsborg är ett föräldrakooperativ som drivs som enskild förskola. Det innebär att vi inte har kommunen som huvudman utan det är föräldrakooperativet och dess styrelse som är huvudman för verksamheten.

Att driva en förskola som ett föräldrakooperativ ger oss en stor frihet och möjlighet att utveckla förskolan tillsammans. Det innebär också att alla vårdnadshavare drar sitt strå till stacken genom att engagera sig i det gemensamma arbetet med förskolan, dels vid föräldramöten och föreningsstämma, samt i någon av våra arbetsgrupper eller styrelse.

Som vårdnadshavare blir du engagerad i barnens vardag vilket resulterar i såväl delaktighet, trivsel och trygghet för våra barn. Det blir dessutom en fin gemenskap bland familjerna på förskolan. Ytterligare en fördel är närheten till beslut och inflytande, eftersom det är vårdnadshavarna själva som driver förskolan.

Montessori
Sandsborgs pedagogiska inriktning är montessoripedagogik. Barnets inneboende nyfikenhet, lust att lära och möjligheten att få vara självständig är viktiga kärnvärden. För att bäst lära och utvecklas erbjuder Sandsborg en miljö som är trygg, lugn och harmonisk med aktiviteter som känns meningsfulla för barnet. Här får barnet vara nyfiket, lära, upptäcka och känna arbetsglädje och stolthet över vad denne ägnar sin tid åt. Individualiserad undervisning, en mindre styrande lärarroll, självinstruerande läromedel, rörelsefrihet och åldersblandade grupper är grundstenar i montessoripedagogiken. För att möta barns behov av stimulans och aktivitet erbjuder vi montessorimaterial för alla tänkbara intresseriktningar och mognadsstadier.

Kommer du på besök till oss under ett montessoripass kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder. Här får du se barn mellan 1-6 år som självständigt bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Här träffar du också barn, som med hjälp av pärlor i olika färger, träkuber och stavar, sätter sig in i matematikens grunder. Kanske förvånar det dig att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna som bitar. Eller att en 4-åring med största iver tränar sig i konsten att skriva. Och kanske imponeras du över att en 5-åring pratar om trianglar, cirklar och parallellogram som det mest självklara ting. Vad du ser är prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans, tar vara på barnens inneboende resurser.

Förskolemiljön och avdelningar
Sandsborg ligger mycket vackert beläget med en stor naturtomt på Drottning Kristinas väg 4 i Sigtuna. Här åker vi pulka om vintrarna och gungar om somrarna. I den stora sandlådan ryms alla som vill gräva och skapa i sanden, och för de mindre barnen har vi en egen inhägnad gård så att de får lugn och ro att leka med sina jämnåriga kamrater.

Inomhus är lokalerna rymliga, ljusa och inredda med möbler i barnstorlek. Utbudet av montessorimaterial är mycket stort, och vi har en egen fantastisk ateljé där barnens kreativitet får blomma ut.

Det finns två avdelningar, Ekorren för de yngre barnen (1-3 år) och Räven för de äldre barnen (ca 3-6 år).

Kontakt
Välkommen att höra av dig till förskolechef Gunilla ”Nilla” Englund om du har frågor eller vill besöka förskolan: forskolechef@sandsborg.com.eller telefon 073-719 63 39. Du kan också läsa mer på www.sandsborg.com.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation