Barnen

Elefanten har en blandad barngrupp med 23 barn i åldrarna 3-6 år. Det är jämt fördelat mellan flickor och pojkar och ambitionen är också åldersfördelningen skall vara jämn.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

  

 

 

Barnen arbetar tillsammans och de äldre barnen får då möjlighet att lära de yngre. Enskilt arbete stimuleras också.

Ibland delas gruppen upp i mindre åldersgrupper för att stimulera olika åldersbehov. Fem- och sexåringarna gör utflykter till skolor, gymnastik-aktiviteter, dans och liknande medan de yngre barnen åker på andra utflykter.