Om förskolan

Vår förskola ligger centralt i Märsta, nära centrum, ankdamm och skog. 

Vi arbetar utefter förskolans läroplan och hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi, vi arbetar också aktivt med att synliggöra lärandeproccessen i form av dokumentation. 

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden välkomnade, delaktighet och olikhet. Dessa ord skall genomsyra vår verksamhet i både miljö och förhållningssätt. Genom att använda pedagogiska dokumentation gör vi vår barnsyn, vår kunskapsyn och våra valda värden synliga. 

Vi ser barnet som kunskapstörstande, utforskande, nyfiket och kommunikativt tillsammans med andra barn och aktiva närvarande pedagoger. Ett barn som är delaktigt, reflekterande och vill lyssnad till sina tankar och lösningar. Ett barn som har rätt att utveckla sina förmågor i sin egen takt och som är en resurs till gruppens och individens lärande. 

Välkomna att besöka oss!  

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan