Värdegrund

Våran förskolor präglas av lust, glädje och nyfikenhet. Det är en plats där leken, fantasin, kreativiteten och språket har stor betydelse. Pedagogerna är förebilder som visar vägen till ett demokratiskt samhälle. Förskolan är en plats där barn, föräldrar och personal känner sig delaktiga och värdefulla.

Vi skapar trygghet för föräldrar och vi ger goda utvecklingsmöjligheter för barnen. Vår kunskapssyn är att barn lär hela tiden och att det finns många olika sätt att lära sig på. Det är viktigt att barnen har tilltro till sin egen förmåga och att vi hjälper dem att utveckla sin självständighet.

Hos oss har gruppen stor betydelse. I grupp lär sig barn socialt samspel, får sammanhang i tillvaron och skapar goda kamratrelationer.
Varje barn är en tillgång i gruppen och alla barn är sedda.

Pedagogernas ansvar är att ständigt förnya sig och utveckla rutiner/arbetsmetoder som kommer barnen tillgodo.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan