Styrdokument

I förskolan arbetar vi efter läroplan för förskolan Lpfö 98/10. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Utifrån läroplanen utarbetas sedan en Lokal Arbets Plan (LAP) och varje år uppdateras den för ett år framåt.

Utöver detta utarbetas en Likabehandlingsplan för Norrbacka förskolor varje år. Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument