Om förskolan

Gemensamt för Sigtuna kommuns förskolor är att vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Det ska vara roligt, lustfullt och meningsfullt att lära sig. Vi arbetar utifrån barnens intresse och försöker att utmana till ett nytt lärande.

 

Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som är motståndare till alla färdiga program och metoder, det är en pedagogik som är i ständig förändring. Man ser barnen som forskare som kan och vill kommunicera med sin omvärld. Barnen har rätt till en stimulernade miljö med kamrater och vuxna som kan se dem som individer med olika tankar, känslor och uttryck.

De vuxnas roll är också att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Man satsar framförallt på redskap och material som får barnen att skapa själva istället för specialutformat material och leksaker.

 

 

 
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan