Introduktion

Vi erbjuder en föräldraaktiv introduktion. För de yngsta barnen pågår inskolningen i cirka två veckor och tiderna anpassas för att passa ditt barns rutiner. Ni lär känna pedagoger och barn och blir förtrogna med våra rutiner och hur en dag på förskolan kan se ut. Du som förälder är barnets trygghet under introduktionen, därför är det viktigt att du finns i närheten. Barnet ska aldrig behöva fundera över var du är, samtidigt som vi pedagoger knyter an till barnet. För barn som behöver nattinskolning sker detta separat och i samråd med våra nattpedagoger. Under inskolningstiden kommer ni föräldrar/vårdnadshavare att erbjudas ett möte för att gå igenom förskolans rutiner och regler. På detta möte besvaras också era frågor om verksamheten.

Vi arbetar efter att

  • Barnen ska bli trygga i sin grupp och med oss vuxna som arbetar i den
  • Barnen ska känna att de är viktiga, att de är bra som de är och uppleva att det är roligt att vara i förskolan
  • Barnen ska våga uttrycka sina åsikter och börja förstå ett demokratiskt tänkande
  • Barnen ska känna omsorg om sina kamrater och sin närmiljö.
  • Barnen ska utveckla sin självständighet och känna glädje i att klara sig själv i sin vardag
  • Vi ska synliggöra barnens lärande bland annat genom dokumentation
  • Vi ska tillsammans med föräldrarna skapa en positiv förskoletid för alla våra barn
  • Vi hoppas att barnen och ni som föräldrar ska trivas hos oss och att det ska kännas tryggt när ni lämnar ert barn till oss.

 Har ni frågor, funderingar eller synpunkter hör gärna av er till oss.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan