Verksamhetsidé

Karusellen är en förskola med inriktning natur, hälsa, miljö. Verksamheten bedrivs till stor del i utemiljö vilket medför mycket grovmotorisk träning.

Vilket innebär att barnen ska få:

 • Utveckla alla sinnen i samspel med naturen
 • Uppleva lusten och glädjen att lära tillsammans med vuxna och barn
 • Upptäcka samspelet mellan det som växer och lever samt årstidernas växlingar
 • Utforska sin närmiljö

 
De yngsta barnen får börja med att röra sig ute i naturen för att längre fram som de äldre barnen kunna:

 • Upptäcka naturens olika möjligheter
 • Lära sig att värna om naturen
 • Bli medvetna om årstidernas växlingar
 • Uppleva och utforska närmiljön
 • Få lite kunskap om Allemansrätten
 • Bli miljömedvetna
 • Utevistelse varje dag 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan