Om förskolan

 

Karusellens förskola har en stor, variationsrik gård med möjlighet till olika slags aktiviteter. Vår gård har många gröna ytor, trädgårdslådor och fruktträd. Vi har fler klätterställningar, gungor, sandlådor och en jättefin cykelbana.

Gläntan, Humparbo, Lyckebo och Skogstorp.

Namnen har avdelningarna fått efter gamla torp som funnits i närheten av Sigtuna. De har alla en varsin flik här till höger. Där hittar ni information om just er avdelning.

Utelek, naturupplevelser och rörelse.

En viktig del av vår verksamhet är utelek, naturupplevelser och rörelse. Vi följer årets skiftningar i vår närmiljö och lär barnen att vistas i och ta ansvar för vår natur.

Vår målsättning

Vår målsättning är trygga barn som ska ha roligt tillsammans och vara goda kamrater. Vi vill skapa många tillfällen till nyfikenhet, kreativitet, fantasi och lärandet genom lek, naturupplevelser och skapande. Vi vill att barnet ska ha många goda minnen med sig och en positiv framtidstro.

Vår värdegrund

Värdegrunden omfattar alla på förskolan, både vuxna och barn.
Vi bemöter varandra på ett respektfullt och positivt sätt vilket gör att alla kan känna sig accepterade och trygga.
Vi värnar om allas lika värde, rätten till delaktighet och ansvarstagande.
För oss är det viktigt att vi lyssnar till/på varandra, är ärliga och har ett klimat som tillåter humor.

Vi vill också lära barnen att visa respekt för andra barn och vuxna. Detta gör vi genom att vara goda förebilder. Vi tar hänsyn och lyssnar, skapar tillit, bejakar och bekräftar barnens känslor. Vi tar tag i problem och konflikter som uppstår omedelbart.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Våra fem avdelningar

Våra fem avdelningar