Karusellen förskola

Förskolan ligger i den gamla stadsdelen Brännbo med närhet till Klockbacken, i de centrala delarna av Sigtuna stad.

Karusellens förskola är belägen i en naturskön miljö med en stor och variationsrik gård med många möjligheter.  Vi arbetar utifrån Hälsa och inspiration från Naturen.

Förskolan består av fem avdelningar som har fått sina namn efter gamla torp som funnits i närheten; Gläntan, Humparbo, Lyckebo, Rosenhill samt Skogstorp.

Gemensamt för Sigtuna kommuns förskolor är att vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Det ska vara roligt, lustfullt och meningsfullt att lära sig. Vi arbetar utifrån barnens intresse och försöker att utmana till ett nytt lärande. I lekens form söker och erövrar barnen kunskap genom att träna socialt samspel, bearbeta känslor, utforska och kommunicera. Vad är Reggio Emilia? Reggio Emilia är en filosofi som ser barnen som forskare som kan och vill kommunicera med sin omvärld. Barnen har rätt till en stimulerande miljö med kamrater och vuxna som kan se dem som individer med olika tankar, känslor och uttryck. De vuxnas roll är också att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Man satsar framförallt på redskap och material som får barnen att skapa själva istället för specialutformat material och leksaker. Ett gemensamt projekt för alla förskolor i Sigtuna Kommun är: Ekologisk känslighet, ett projekt som kommer att pågå under en treårs period. Som nu är pågående på alla avdelningar.

Vi samarbetar med Hällsbo och Ängsbo förskolor som tillhör samma verksamhetsområde.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Våra fem avdelningar

Våra fem avdelningar