Hälsa och kost

Förskolan arbetar mycket med att stimulera barnen till att se, förstå och lära sig leva ett hälsosamt liv.

Hälsa

Vi erbjuder barnen rörelse genom musiklekar, rytm och gymnastik.

Vi har även fantastiska möjligheter till fri lek med stora ytor på vår gård då vi har både planerade lekytor och skogsytor att erbjuda. Här rör sig barnen i stora och små lekar och de har chans att utmana sig själva.

Med mycket utevistelse ökar också barnens hälsa med färre infektioner, sänkt  ljudvolym och färre konflikter.

 

Bild av grönnsaker_Foto FutureimagebankKost

På vår förskola har vi en egen kokerska som lagar all mat från grunden. Barnen serveras näringsriktig mat och de får med sig goda matvanor. Vi har plockat bort allt synligt socker.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan