Styr och stöddokument

Lokala arbetsplan är en sammanfattning av kommunens styrdokument som innefattar de mål vi har valt att sträva efter i vår enhet.

Förskolorna Ängsbo, Hällsbo och Karusellen ingår i samma verksamhetsområde som tillsammans arbetar fram en Arbetsplan. Denna används sedan av avdelningarna som då kan följa den och utveckla arbetet mer i detalj.

De styrdokument som är grunden till vår arbetsplan är:

  • LpFö 98 som  är en dokument alla förskolor ska följa och begrunda sitt arbetssätt och värdegrund.
  • Skolplan för Sigtuna kommun, där kommunens mål och riktlinjer är samlade.
  • FN:s barnkonvention om barns rättigheter
  • Lokala arbetsplanen, som uppdateras varje läsår.

 

För mer information om dokumenten klicka på länkarna till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan