Hällsbo förskola

Mysingen                                 Lyckan

Hällsbo förskola består av två avdelningar, Mysingen och Lyckan.

Förskolan ligger i ett naturskönt och lugnt område med skogen runt hörnet. Barnen på förskolan har tillgång till tre härliga gårdar med möjlighet till fantasi- och motoriska lekar och lärande med hela kroppen.

Verksamheten bygger på demokrati och respekt. Vi vet att alla barn kan om de får de rätta förutsättningarna. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet med barnens bästa för ögonen. Hällsboförskola är en välkomnande och demokratisk mötesplats för både barn och vuxna, där vi utvecklas och lär tillsammans. Glädje, lust och nyfikenhet är grunden för lärande.

Våra styrdokument är Lpfö98/2010, Kommunens utvecklingsprogram för förskolan, Fn´s barnkonvention och vår egen arbetsplan. 

Hällsbo, Karusellen,och Ängsbo förskolor ingår i samma verksamhetsområde. Förskolorna samarbetar bland annat under planeringsdagar, sammanslagningar på sommaren och mellandagar vid jul.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Nyheter på Hällsbo förskola

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Läroplan

Avdelningarna

Avdelningarna