Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I den nya skollagen, 2010, stärks anmälningsskyldigheten för alla vuxna i skolan och förskolan som upptäcker diskriminering eller kränkningar. Anmälan ska göras till rektor eller förskolechef, som i sin tur ska göra en anmälan till skolhuvudmannen. Huvudmannen bör upprätta rutiner för hur kränkningar ska anmälas inom verksamheten så att huvudmannen blir informerad.. Det ska finnas ett system och en överenskommen rutin inom kommunen och skolan eller förskolan. Om en situation uppstår ska det vara klart och tydligt vad som ska göras och vem som ansvarar för att sätta in insatser. Allt detta står beskrivet i förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Se dokument till höger.

Läs mer på Skolverkets hemsida, se länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan