För dig som förälder

 

Föräldrasamverkan

Enligt Skollagen 2010 och Läroplan för förskolan, Lpfö98/2010 ska förskolan erbjuda  föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. På Granby nya förskola bjuds föräldrar och familjer in till drop-in-fika, föräldramöten, vårfest mm.

Servicedeklaration

Det finns nu Servicedeklarationer som beskriver kommunens åtaganden. Dessa hittar ni på kommunens hemsida i det högra fältet, där klickar ni er vidare till förskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation