För dig som förälder

Föräldrar är en resurs och därför är alla föräldrar välkomna att delta i verksamheten. Under vårterminen bjuder vi in till utvecklingssamtal där barn, vårdnadshavare och en pedagog samtalar om barnets utveckling och lärande.

Rektorn leder förskolans föräldrasamråd och skriver föräldrabrev. Vi får också föräldrasynpunkter via enkäter och på föräldramöten.   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan