Styr- och stöddokument

På väg mot samma mål

Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, förkortas Lpfö 98, som regering och riksdag har bestämt. 2010 arbetade regeringen om läroplanen som förkortades till Lpfö10. Tillsammans med skolan strävar förskolan att lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vår arbetsplan bygger på LpFö10, Sigtuna kommuns styrkort, som innehåller kommunens mål och riktlinjer, samt nationella styrdokument. Arbetsplanen uppdateras varje läsår.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan