1-2-årsavdelningen

Vårt mål är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön på vår förskola är utmanande för barnen samtidigt som den lockar till lek och olika aktiviteter. Varje dag fylls med sång, musik, skapande, utelek och glädje. 

 

Organisation

En av våra stora uppgifter är att se varje barn och hjälpa dem utifrån vad de behöver.  Vi arbetar mycket med rutiner vilket skapar trygghet. Vi delar även in barnen i mindre grupper det skapar ett lugn och alla blir sedda. De mindre grupperna gör även att barnen i lugn och ro kan prova på nytt material och nya upplevelser som hjälper dem i sin utveckling och sitt lärande.


På förskolan börjar vi varje morgon med en samling där vi sjunger sånger, rim och ramsor för att stimulera och utveckla barnen i sitt språk- och kommunikationsutveckling.

Den pedagogiska dokumentationen är ett bra verktyg för oss pedagoger med den kan vi se barnens läroprocesser och genom den synliggörs även barnens lärande.

barn tittar i krukabarn tittar i kruka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö

Våra innemiljöer är i ständig förändringar genom att vi tillgodoser barnens intressen och utifrån det ger vi dem ytterligare utmaningar och möjlighet till lek genom varierande material.

Avdelningen består av:

  • ett upplevelserum där vi har en klätterställning där barnen utvecklar sin motorik och samspel
  • ett rum till rollek och bokrum
  • en digital ateljé där vi har en projektor, overhead, ljusbord och ficklampor
  • en skapande ateljé där barnen känner och upplever olika material så som, akvarell, fingerfärger, pennor, kritor, lera och play-do.

 

Materialet på förskolan är alltid tillgängligt för barnen och därmed placerat i deras höjd. 

barn arbetar med färgbarn målar med fingrarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 barn undersöker bubblor från projektor2 barn leker i lekkök

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan