3-4-årsavdelningen

Hos oss på avdelning 3-4 arbetar vi i grupper. I dessa grupper sker aktiviteter utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Vi tror på att lek och lärande går hand i hand, och tillsammans med dessa komponenter skapar vi en lustfylld och kompetensutvecklande undervisning.

3-4 års avdelningen är delad i två stycken avdelningar, en för de äldre och en för de lite yngre.

2 barn målar med röd färgFörutom aktiviteter på förskolan, så ser vi även vårt närområde som en viktig del i barnens vardag. Närmiljön är något vi utforskar tillsammans då vi går på promenader i området.


Miljön är även den en viktig del i vårt dagliga arbete och för barnens lärande, fantasi och utveckling. Miljön ska ständigt vara i rörelse utifrån barnens intressen och utforskande.

barn undersöker material på ljusbord”Barn kan” är något som är en gemensam tro hos oss pedagoger. Vi har ett tillåtande arbetssätt, då barnens lärande sker i deras prövande. Processerna är en del av lärandet och med stöd och uppmuntran från pedagoger och kompisar, så kan man komma långt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan