4-5-årsavdelningen

Här går förskolans äldsta barn. Vår versamhet präglas av att "barn kan" och att "tillsammans kan vi ännu mer".

 

 Lärande 

Barnen lär sig tillsammans med varandra och tillsammans med pedagoger. De får möjligheter till lek och skapande under hela dagen.

Barnen lär genom lek samt att vi ger barnen utmaningar och erbjuder olika aktiviteter. Barnen får vara med själva att utforma sin dag.

När barnen väljer aktivitet delar de även in sig i mindre grupper som sedan arbetar tillsammans med en eller flera pedagoger beroende på hur många barn som valt aktiviteten.

Vi utgår från barnens intressen och skapar därigenom olika projekt som barnen deltar i.

Projekt

Under hösten 2014 och våren 2015 kommer vi att arbeta med projektet "Lika+olika=unika". Det har sin utgångspunkt i det övergripande projektet "Sigtunas bild av barnen, barnens bild av Sigtuna", som vi gick in i förra året, och bygger på barnens egna undersökande på förskolan och i närmiljön. I början av projektet har vi undersökt svampar, våra ögons likheter och olikheter, pratat om hur det skulle vara ifall alla var likadana och hette samma sak och jämfört föremål som finns i verksamheten. Vi har också skapat i lera och med återvinningsmaterial.

 

Språk

Vi arbetar mycket med litteratur på avdelningen. Vi läser böcker flera gånger om dagen under olika former. Barnen återberättar gärna och använder där språket. Vi sjunger mycket och använder oss av rörelser till många sånger. Vi arbetar med rim och ramsor för att stärka språket hos barnen. Vi tänker även mycket på hur vi använder språket i vardagen för att stärka barnen så mycket som möjligt för att de ska kunna formulera tankar, åsikter och kunskaper. 

Teater

Teater har alla barnen på förskolan, de äldsta barnen går till teaterummet i mindre grupper där de får testa olika roller. Mer information finns under "teaterrummet".

Just nu arbetar barnen med hur en teater går till, de tränar på att agera, att våga, stärka självkänslan och själförtroendet. Att använda teatern som ett sätt att utrycka kunskaper.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan