För dig som förälder

Föräldrar är en stor tillgång för oss på förskolan. Vi pedagoger för en öppen dialog med föräldrar dagligen vid hämtning och lämning.

En gång per år har vi utvecklingssamtal. Föräldrar och pedagoger samtalar om barnets utveckling och lärande.

Här på förskolan använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för föräldrar och barn. Vi har projektpärmar synliga på avdelningen för att barn, föräldrar och pedagoger ska se hur arbetena med projekten utvecklas.

Vi får också föräldrasynpunkter genom enkäter och föräldramöten. Föräldrar är välkomna att delta under en del utav dagen för att få en inblick i verksamheten.

I verksamheten finns det ett föräldrasamråd. Samrådet består av en grupp föräldrar som fungerar som en länk mellan alla föräldrar och ledningen. På dessa möten diskuteras övergripande frågor som berör hela verksamheten, men det fattas inga beslut.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation