Brage förskola

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning.

Inom Brage Saga och Ymer förskolor menar vi att alla barn föds kompetenta med en inre kraft att vilja växa och lära. Vi ser barnet som aktivt och med en förmåga att skapa sin egen kunskap. Barnet ska erbjudas en rik och tillitsfull miljö. En miljö som är utmanande och tillåtande, där barnet erbjuds att uttrycka sig på många olika sätt och där barnet får möjlighet att hjälpa och lära varandra.

Vi erbjuder barnen:

  • inflytande i sin vardag.
  • pedagoger som i samarbete med enhetens pedagogista utmanar barnen i ett projekterande arbetssätt.
  • pedagogisk dokumentation.
  • pedagogiskt genomtänka miljöer
  • pedagoger som aktivt arbetar med att vidga vyerna för flickor och pojkar.
  • teaterverkstad med teaterpedagog

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation