Styr och stöddokument

Förskolans läroplan

Dekorbild - SkolverketBarn har rätt till en förskola av sådan kvalitet att de får likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande.Kommunikation går som en röd tråd genom alla förtydliganden i läroplanen där det också lyfts fram att personalen ska utmana och stimulera barnen.

Förskolan blir egen skolform

Det innebär att förskolans verksamhet omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen leds av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande.

 

Ny läroplan

Från 1 juli 2011 gäller en ny reviderad läroplan för förskolan.

Förändringarna jämfört med tidigare läroplanen innebär bl annat vissa mål och riktlinjer förtydligas och komplettereras.  

Samma regler ska gälla för kommunala och fristående förskolor om inget annat anges. Det betyder bland annat att en fristående förskola ska använda sig av samma läroplan som den kommunala förskolan.

Förskolechefens ansvar och beslutanderättgörs tydlig och det blir också ett tydligt stöd i lagen när det gäller tillsynen av förskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan