Introduktion/inskolning

Introduktion

Välkommen

Introduktionen av ert/ era barn har stor betydelse för den fortsatta vistelsen hos oss.

Perioden för introduktionen är tre dagar. Vi har tre föräldraraktiva dagar, där en förälder är med under inskolningen. Efter tre dagar, i samråd med ansvarspedagogen, kan man börja gå ifrån och vänja barnet med att säga hej då. Under första dagen går ni och den ansvariga pedagogen igenom schemat för introduktionen. Den pedagogen blir då er kontaktperson och efter introduktionen har ni ett uppföljningssamtal.

Barn, föräldrar och personal behöver tid för att lära känna varandra. Ditt barn behöver vänja sig vid de övriga barnen och våra rutiner medan du som förälder finns med. Det skapar trygghet.

Att vänja sig vid förskolan brukar ta ungefär 2 veckor. För en del barn kan det ta kortare eller längre tid.

Som förälder är det bra om ni har möjlighet att dela upp dagarna. Detta för att båda föräldrarna ska få en insikt i hur förskolan fungerar, så att vi i fortsättningen kan ha ett bra samarbete.

Under introduktionen får ni insyn i vår verksamhet och vi får lära känna varandra så att vi i fortsättningen kan ha ett bra samarbete.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan