Hemvister och verksamheten

På Aspbacken vistas alla barn och pedgoger tillsammans både inomhus och utomhus. Inomhusmiljön och utomhusmiljön är viktig för oss. Vi är måna om att erbjuda alla barn trygg, säker och innehållsrik miljö.

Vi har åldersindelade barngrupper. På Björken håller ett- och tvååringarna till, Kastanjen och Gläntan tre-och fyrååringar. Eken ett till treåringar och Ängen femåringar. Granen som är vår finsktalande hemvist har en ålderintegrerad grupp på barn mellan ett till fem år. Granen befinner sig just nu i lokaler vid Silverskattens förkskola vid Steningehöden. Vi samarbetar mycket och barnen får givetvis leka i hela huset. Möjligheten till olika gruppkonstelationer finns också ute på gården och när vi går till skogen eller andra ställen.

 

Hos oss finns kulturell mångfald och vi ser varje barn och dess lika värde.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
    (Sid. 9, Lpfö98, reviderad 2010)

Vi försöker arbeta nära barnen och är lyhörda samt försöker förstå vilka tankar och intressen de har. I våra pedagogreflektioner följer vi upp hur vi kan tillgodose varje barn.

Lek och glädje väger tungt i vår verksamhet. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan