Allmän information

 • Ert/ era barn är olycksfallsförsäkrade i SFR (Stockholmsregionens Försäkringen AB). Försäkringen gäller den tid barnet vistas på förskolan samt på väg till och från förskolan.
 • Förskolorna är stängda 2 – 4 planeringsdagar/ läsår.
 • Ni får en hälsodeklaration som ska fyllas i gällande ert barns allergier, vaccinationer m. m.
 • Skriftlig uppsägning skall skickas till Barn- och ungdomsförvaltningen. Blanketter finns på förskolan under fliken "För dig som förälder". Uppsägningstiden är två månader.
 • Barn som får syskon får behålla sin hel/ deltidsplats högst två månader efter syskonens födelse. Därefter får barnet vistas 30 tim/ vecka på förskolan.
 • Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt. Detta gäller även vikarier och elever. Tystnadsplikten innebär att vi inte får tala om ert barn utanför arbetsgruppen utan att ni som föräldrar har givit ert medgivande.
 • Vi har anmälningsplikt om vi misstänker att barnet far illa.
 • Om vi pedagoger behöver rådgivning i vårt arbete kan vi få hjälp av Pedagogcentrum. Vi kan få hjälp/stöd av tal-och specialpedagog samt barnpsykolog.
 • Föräldrar kan vända sig till Familjecentrum eller BUP (Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning) för rådgivning.
 • Pedagogiska dokumentation är  ett av våra arbetsverktyg, där vi vill synliggöra barns växande och lärande. Den andra handlar om att reflektera i våra arbetslag kontinuerligt. med våran arbetslags reflektioner tid,  så kan vi se vad barnen gör och vilka är deras intresse
 • I hallarna finns ibland olika information som vi vill att ni skall läsa. Håll utkik!
 •  
  Vi hoppas att Ni ska trivas tillsammans med oss alla pedagoger på förskolan!

  Ett fel inträffade

  De markerade fälten måste fyllas i


  Dela på

  Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
  Synpunkter & felanmälan