Om förskolan

Verksamheten är förlagd i en för förskoleverksamhet anpassad lokal på Valstavägen, i ett bilfritt område och med närhet till skog.

På förskolan finns två avdelningar med en gemensam verksamhetsledare. En avdelning har plats för 15 barn i åldern 1-3 år och den andra har plats för 15 barn 3-6 år, vilket ger goda förutsättningar för en utvecklande, trygg och harmonisk förskoletid för barnen.

På varje avdelning arbetar tre pedagoger och på förskolan finns också en kokerska som lagar god och nyttig halal-mat. Vid behov finns tillgång till en specialpedagog.

Förskolans mål

Vårt mål är bl.a att alla på Myrans förskola ska känna sig trygga och nöjda.
Genom vår välutbildade personal strävar vi för att skapa en lärorik och lustfylld mötesplats.
God etik och moral ska genomsyra vårt gemensamma arbete.

Så här arbetar vi 

Vi lägger stor vikt på språk och kommunikation samt natur och miljö. Här får barnen bestämma rytmen i sin egen utveckling.
För att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet, empati och ansvar ger vi barn och föräldrar personlig omsorg och följer upp barnens individuella behov. Musik, sång och skapande är viktiga ingredienser i vår verksamhet.

Detta är viktigt i vårt arbete

  • Trygghet, här och nu
  • Språkstimulans- på olika sätt
  • Fri lek
  • Naturupplevelser och kultur
  • Skapande verksamhet
     

Ytterligare information

Myrans Förskola är öppen 06.30-18.30.

Om du vill besöka förskolan och se lekmiljön eller prata med personalen hittar du  kontaktuppgifter längst upp till höger. 

För att få ditt barn placerat hos oss kontaktar du kommunens verksamhetshandläggare - dessa hittar du via länken till höger. Maxtaxa tillämpas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation