Styr och stöddokument

Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, förkortas Lpfö 98, som regeringen och riksdag har bestämt. Tillsammans med skolan strävar förskolan att lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vår lokala arbetsplan bygger på LpFö, och skolplanen för Sigtuna kommun som innehåller kommunens mål och riktlinjer. Den uppdateras varje läsår.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument