Biet

Biet är en småbarnsavdelning där vi arbetar med rörelse och skapande både inne och ute.

Biet arbetar Mia och Marianne.

De närliggande skogarna och lekplatserna är viktiga och väl besökta av oss då vi tränar grovmotoriken och har roligt. Vi går med barnen i deras egen takt och låter bli att använda vagnar så mycket som möjligt.

Barnen utvecklar sin finmotorik genom att måla med olika material, bygga med lego och klossar, lägga pussel och äta med kniv och gaffel om möjligt!

Vi läser och lyssnar på sagor och vi sjunger mycket och har rörelselekar på samlingen.

Barnen har möjlighet till fri lek både inne och ute varje dag.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan