Om förskolan

VÅR PROFIL ÄR RÖRELSE!   

Vi på Ängsbo förskola arbetar medvetet med att prioritera barnens motorik för att de ska få bättre kroppsuppfattning och inlärningsförmåga.
Rörelseinriktningen är den röda tråden i verksamheten när vi har musik och rytmik, skapande aktiviteter och lek både inom- och utomhus.

Förskolan består av två avdelningar. Småbarnsavdelningen Biet består av barn mellan ett och tre år. Syskonavdelningen Humlan består av barn mellan tre och fem år.

På dessa två avdelningar arbetar sex personal, varav tre förskollärare och tre barnskötare. Våra öppettider är mellan 6:30 - 18:00.

 

Vår målsättning

Vår målsättning är trygga barn. Vi ska ha roligt tillsammans, vara goda
kamrater och skapa många tillfällen till nyfikenhet, kreativitet och fantasi
genom lek, naturupplevelser, skapande, musik och rörelse.

Vi vill att barnet ska ha många goda minnen med sig, en positiv framtidstro och som vuxen se tillbaka på sin tid på förskolan med glädje.

Vi vill också lära barnen att visa respekt för andra barn och vuxna. Detta
gör vi genom att vara goda förebilder. Vi tar hänsyn och lyssnar, skapar
tillit, bejakar och bekräftar barnens känslor. Vi tar tag i problem och
konflikter som uppstår omedelbart.

Samtlig personal tar ansvar för alla barn på förskolan och har ständig dialog med föräldrarna.

Vår värdegrund

Vår värdegrund omfattar alla på förskolan, både vuxna och barn.
Vi bemöter varandra på ett respektfullt och positivt sätt vilket gör att alla kan känna sig accepterade och trygga.
Vi värnar om allas lika värde, rätten till delaktighet och ansvarstagande.
För oss är det viktigt att vi lyssnar till/på varandra, är ärliga och har ett klimat som tillåter humor.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan