Beräkna barnomsorgsavgift

Nedan kan du räkna ut vad du kommer få betala i barnomsorgsavgift.

Ditt barn har rätt till allmän förskola om barnet är 3-5 år, med reducerad avgift under september-maj. Under juni, juli och augusti betalar du full avgift. Beräkningen nedan visar endast den reducerade avgiften.

Om ditt barn 3-5 år vistas upp till 15 timmar per vecka kan du välja att följa grundskolans läsårstider. Vistelsen är då avgiftsfri och ditt barn är hemma under loven.

Om ditt barn är 1 - 3 år och du gör beräkningen innan september de år barnet fyller 3 år, ska du välja "Förskola 1-3 år t.o.m. augusti".

Om ditt barn är 3 - 5 år och du gör beräkningen i september eller senare ska du välja "Förskola 3 år från semptember". 

Se även Avgifter & Regler 
Nytt från 1 juli 2018: Ditt barn har rätt till allmän förskola om barnet är 3-5 år, med redeucerad avgift under september - maj. Under juni, juli och augusti betalar du full avgift.

Maxtaxan höjs från 1 januari 2019 till inkomsttaket 47 490 kr per månad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


kronor /månad
I fälten nedan ska du ange vilken omsorgsform som gäller för ditt/dina barn

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan