Föreningar

Föreningsverksamheten är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vuxna och ledare agerar mot barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningarnas medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkolhol, narkotika och dopning.  

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

 • Samtal med berörd ungdom och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn-och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrlesens och ledarnas.

Alkohol

Åldersgräns 18 år för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för handla på Systembolaget, enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckigt alkohol gör vi på följande sätt:

 • Samtal med berörd ungdom och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

 • Ingen får dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för ungdomar.
 • Ingen kommer berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.
 • Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • På fester i föreningens regi där det förekommer alkohol är det 18-års gräns för att delta.

Vid misstanke om alkoholproblem hos några av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Erbjuda hjälp och stöd
 • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdraget.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

 Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t.ex. anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp ( endast vid dopning)
 • Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

För att få tyngd och hållbarhet i vår poplicy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet, gemensamma träffar, representations-och informationsmöten samt för sponsorer och kommun. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.

 • SIF
 • Sigtuna drill
 • Griffins
 • Arlanda Wings
 • SKW
 • Märsta Scotkår

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan