ÖPP

Örebro Preventionsprogram, ÖPP       

 

Örebro Preventionsprogram, ÖPP, är en forskningsbaserad föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut och berusningsdrickande, men som även visat sig vara effektiv när det gäller att förebygga andra normbrytande beteenden som skolk, snatteri och skadegörelse.

Syftet med programmet är att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar genom att påverka föräldrars attityder till ungdomars drickande.

Metod:

Information till föräldrar om droger och om enkla regler för hur man ska förhålla sig till ungdomars drickande som förälder, t.ex. vikten av att föräldrar håller på 18-årsgränsen, samt föräldraöverenskommelser kring ungdomsdrickande i klassen.

Några råd:

  • Var restriktiv som förälder i de här frågorna- restriktiva föräldrars barn dricker mindre.
  • Låt inte barnen/ungdomarna smaka och bjud aldrig på alkohol.
  • Var konsekvent.
  • Tydliggör din syn som förälder på alkohol och droger.
  • Skriv en gemensam överenskommelse i klassen

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan