ANDT-undervisning på mellan- och högstadiet

ANDT-undervisning för år 5/6, nu även på högstadiet. A=Alkohol N=Narkotika D=Doping T=Tobak

Marie Unander-Scharin, preventionssamordnare, erbjuder som föregående år, undervisning under läsåret .

Vi kommer, efter överenskommelse med skolan, och genomför två lektionstimmar i ämnet. För år 5 och år 6 fokuserar vi på tobak och alkohol och för högstadiet pratar vi om allt som ingår i ANDT-ämnet.

Vi erbjuder även att via skolan, bjuda in till föräldramöte i anslutning till besöket.

Syftet med att träffa föräldrar är,att ge en bild av hur det ser ut i vår kommun och hur deras barn resonerar kring ANDT-frågorna. Vi gör även värderingsövningar med föräldrarna samt presenterar delar av resultatet av drogvaneundersökningen 2012.

 

Tre hörnpelare utgör basen:

Hälsofrämjande miljöer: Att begränsa tillgången på alkohol och utveckla stödjande miljöer är det viktigaste strategierna när det gäller att främja hälsa och förebygga alkoholskador.
Information, utbildning och kommunikation: Att informera om risker som leder till reflektion, att stimulera till kommunikation mellan människor och att utbilda viktiga målgrupper om vad som borde göras är andra insater som är nödvändiga.
Social mobilisering: Att mobilisera alla som kan bidra med insater för att förebygga, är en viktig intention för att åstadkomma förändring.

En av femton kommuner

Sigtuna kommun är en av cirka femton kommuner i Stockholms län som har deltagit i en övergripande drogförebyggande mediainsats de senaste två åren. Utgångspunkten för insatsen är nya forskningsrön som visar att ungdomars drickande kan påverkas genom att föräldrar gör överenskommelser kring några viktiga frågor-till exempel att inte langa alkohol till sina barn.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar