Åldersgränser

Var en bussig förälder, kompis eller brorsa/syrra på riktigt- köp inte ut!

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom kamrater och kamraters syskon.

Tre grundläggande förutsättningar för ungdomsfylla:

  1. "Törstig" ungdom

  2. Tillgång till alkohol

  3. Frånvaro av vuxna

Vad kan du som vuxen göra?

  • Stryp tillgången på alkohol-Köp inte ut!
  • Finnas tillgänglig- vänta uppe, bestäm en tid för hemkomst och ....
  • Nattvandra!

För mer information om nattvandring, läs mer under rubriken Föräldrar

 

Åldersgränser skyddar inte ungdomar från alkoholskador om inte vi vuxna är beredda att följa lagen. 

Det är förbjudet att köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. För folköl är åldersgränsen 18 år. Straffet för langning är böter eller fängelse.

Kommunens alkoholhandläggare svarar för att serverings- och försäljningsbestämmelserna efterlevs genom tillsyn och kontroller.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan