Skolhälsovård år för år

Förskoleklass

I förskoleklass erbjuds alla barn tillsammans med förälder, ett hälsobesök. Vi går igenom tidigare hälsa, kontrollerar längd, vikt, syn, hörsel och motorik.

Vaccinationerna kompletteras vid behov. Vi samtalar om barnens trivsel i skolan och på fritiden. Vi ger hälsoupplysning och råd om kost, rörelse, sömn m m. Vid behov erbjuds tid till skolläkare.

Årskurs 2

I år 2 erbjuds alla elever vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund och kontroll av längd och vikt.

Årskurs 4

Ett hälsobesök med hälsosamtal erbjuds av skolsköterskan i år 4. Vi samtalar om utveckling, hälsa och trivsel.

Årskurs 5

Flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination mot HPV (Livmoderhalscanser).

Årskurs 7 

Ett hälsobesök med hälsosamtal erbjuds i år 7. Vi samtalar med varje elev om utveckling, hälsa, tobak och droger. De elever som har något medicinskt tillstånd som har betydelse för yrkesval får medicinsk rådgivning. 

Årskurs 8

Elever födda efter 2002 erbjuds vaccination mot stelkramp/difteri/kikhosta.

Skolläkare

Skolläkaren är verksam i alla skolorna i kommunen. Skolhälsovården kan erbjuda kontakt med skolläkare gällande hälsoproblem som har betydelse för skolgången. Kontakt med skolläkaren når man genom skolsköterskan på respektive skola.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan