Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige

2019-02-07

Anslag/Bevis

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:2019-01 31 §§ 1-15

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-07

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Protokoll kommunfullmäktige 31 januari 2019

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan