Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2018-06-04

Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2018-06-04

2018-06-12

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-04 §§ 11-16

Datum för anslags uppsättande: 2018-06-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2018-06-04

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan