Sammanträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden den 10 april 2018

2018-04-12

Anslag/Bevis

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-10 (§ 16-§ 23)

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden den 10 april 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan