Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden den 24 januari 2019

2019-02-01

 

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-24

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-01

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-25

Förvaringslats för protokollet: Kommunhuset, Märsta

Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-01-24

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan