Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-06-13

2019-06-19

 

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-06-13

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-19

Datum för anslags nedtagande: 2019-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Märsta

Sammanträdesprotokoll

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan