Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2019

2019-02-11

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 (§§ 5-7)

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-11

Datum för anslags nedsättande: 2019-03-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2019

  

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan