Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04

2018-06-04

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-04 §§ 20-22

Datum för anslags uppsättande: 2018-06-04

Datum för anslags nedtagande: 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan