Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 7 februari 2019

2019-02-07

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 (§ 6)

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-07

Datum för anslags nedsättande: 2019-03-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 7 februari 2019 

  

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan