Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 10 januari 2019

2019-01-10

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-10 (§§ 1-5)

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-10

Datum för anslags nedsättande: 2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den 10 januari 2019 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan